ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Ρωμαϊκή περίοδος
Γύρω στο 4ο αιώνα π.Χ. - 1ος αιώνας π.Χ..
Η Ελληνιστική περίοδος περιλαμβάνει τη συγκρότηση της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κατάρρευση της ως αποτέλεσμα των πολέμων των διαδόχων, που διήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του 30 του πρώτου αιώνα π.Χ.
Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής, καθώς και η εξάπλωση της πολυτέλειας στη ζωή της αριστοκρατίας, προκάλεσε την άνοδο της αρχιτεκτονικής κατοικιών. Τα σπίτια που έχουν μια αυλή με περιστύλιο στο κέντρο μεγάλωσαν σε μέγεθος, ήταν διακοσμημένα με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, γλυπτά.

Эллинистический период включает в себя образование империи Александра Македонского и ее распад в результате войн диадохов продолжавщийся до 30-х годов 1 в д н э.

Развитие частной жизни, распространение роскоши в быту знати вызвали подъём жилищной архитектуры. Дома, имеющие в центре двор с перистилем, увеличиваются в размерах, украшаются мозаикой, росписями, скульптурой.
История Пелопоннеса
История Пелопоннеса похожа на захватывающий детектив: восстания и крах империй, торжество демократии, многовековая оккупация и борьба за независимость - все эти события можно найти в прошлом Пелопонесса, а их следы - под ногами и перед глазами.
Исторический таймлайн
Вера и религия
История пелопоннеса похожа на захватывающий детектив. Пелопоннес занимает центральное положение в средиземноморском бассейне, а это значит, что все центральные события средиземноморской истории так или иначе были связаны с ним.
Вера и религия
ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΗ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ
Пелопоннес располагает к самым разным занятиям. Первозданная чистота и красота древних произведений искусства облагораживают почти любое занятие, происходящее на их фоне. Предпочитаете ли вы активный отдых или семейный, мягко опускаетесь в спа или мощными взмахами сражаетесь с бушующим потоком, это будет невероятно красиво. И останется с вами в любимых закоулках памяти.
Made on
Tilda